Méně vysokoškoláků, více dělníků! Nebo ne?

11.2.2019

S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se potýkají i jiné země, jediné smysluplné řešení je tzv. duální studium a větší zapojení firem.

Méně vysokoškoláků, více dělníků! Nebo ne?

„Máme příliš mnoho vysokoškoláků! Ale my potřebujeme dělníky k pásu,“ říká Vladimír Dlouhý. Slovník jak z komunistické éry. Bohužel to v hlavách mnohých stále zůstalo. Setkávám se s tím na každém rohu. A není to jen ročník a komunistické myšlení pana Vladimíra Dlouhého. Mnoho lidí má představu, že v zájmu vyšší produkce naženou lidi k pásům a do učňáků. Je třeba jim všem trpělivě vysvětlovat, že je to hloupost.

Stavět vzdělávací systém podle toho, co potřebuji právě dnes, je naivní a hloupé. Opravdu chceme být i za deset let zemí, jejíž prosperita je postavena na tom, že jsme montovnou Evropské unie?
S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se potýkají i jiné země, jediné smysluplné řešení, které funguje, je tzv. duální studium a větší zapojení firem.

Ani potom není vyhráno. To, že budu mít kvalifikované pracovníky s „papírem“ v ruce rozhodně neznamená, že budou jednu profesi vykonávat po celý život. Tohle odešlo s dvacátým stoletím. Příkladem jsou třeba zdravotní sestry. Podle statistik jich studuje dost, přesto ve zdravotnictví nejsou.

Zdroj: echo24.cz, 11. 2. 2019

,

Marek Ženíšek, místopředseda TOP 09