Ženíšek: Kraj podpoří památky částkou 26,4 milionu korun

14.1.2022

Plzeňský kraj podporuje památkovou péči a v několika dotačních programech ji podpoří celkem 26,4 mil. Kč z rozpočtu kraje.

Ženíšek: Kraj podpoří památky částkou 26,4 milionu korun

Plzeňský kraj podporuje památkovou péči jako jeden z prostředků zachování památek, které řadí k hodnotově podstatným součástem prostředí života současné i budoucí společnosti. Na zmiňované programy je alokováno celkem 26,4 mil. Kč z rozpočtu kraje.

Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje

Program souvisí s poskytování dotací pro oblast péče o kulturní dědictví jako účinného nástroje k posílení hodnoty a atraktivity území Plzeňského kraje.

„Jeho cílem je přispívat k zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty památek kraje. Finanční prostředky lze využít na stavební a restaurátorské práce nemovité památky (obnova střešního pláště, fasád, okenních výplní), restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění, restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky,“ uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.  Alokovaná částka dosahuje 22 mil. Kč.

Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury, kopie sochařských děl v exteriéru, podpora tvorby plánů ochrany na území PK

Tento program je zaměřen na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón, obnovu staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památku. Dále pak na podporu zhotovení a instalace kopií sochařských děl v exteriéru vč. konzervace a uložení originálů, tvorba památkových zón. Na tento program je v rozpočtu kraje vyhrazena částka 4 mil. Kč.

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

Dotace je určena na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst. V případě pamětních desek může být dotace určena i na jejich zhotovení.

„Cílem  je podpořit zmiňovaná místa jako připomínky historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. sv. války, nacistického teroru 1938-45 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. st. a existencí Československa. Alokovaná částka pro tento program je 400 000 Kč,“ doplnil Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče.

https://plzenskyrozhled.cz/penize-jdou-i-letos-do-oblasti-pamatkove-pece/

,

Mgr. Jana Mertová