Ženíšek: Jednotná Evropa má kořeny v západních Čechách

24.1.2022

Věděli jste ale, že myšlenka sjednocené Evropy má své kořeny v Čechách a že své 100. jubileum oslaví právě letos během našeho předsednictví?

Ženíšek: Jednotná Evropa má kořeny v západních Čechách

Do Prahy v těchto dnech přiletěl předseda Evropské rady Charles Michel, aby se sešel s premiérem Petrem Fialou a společně diskutovali české předsednictví v Radě EU, kterého se ujmeme 1. července 2022.


To, že máme díky Evropské unii největší jednotný trh na světě, nejdéle trvající mír v historii evropského kontinentu a že nám dává svobodu žít, studovat nebo pracovat kdekoliv na jejím území, bereme takříkajíc již za samozřejmost.
Věděli jste ale, že myšlenka sjednocené Evropy má své kořeny v Čechách a že své 100. jubileum oslaví právě letos během našeho předsednictví?


Sedmnáctého listopadu 1922 totiž publikoval Richard Coudenhove-Kalergi z Poběžovic (1894-1972) ve vídeňských novinách článek s názvem Návrh Panevropy, v němž navrhoval nutné kroky k evropskému sjednocení jako například zrušení cel a zřízení jednotné evropské měny. Tím zahájil svůj celoživotní zápas o mírovou spolupráci evropských národů.
Richard Coudenhove-Kalergi byl politik rakousko-japonského původu s československým občanstvím. Od začátku 20. let se aktivně věnoval evropské politice, přátelil se s prezidentem Masarykem a úzce spolupracoval s tehdejším československým ministrem zahraničí Edvardem Benešem. V roce 1923 se stal zakladatelem a prezidentem Panevropské unie se sídlem v Ženevě, jejímž cílem bylo vytvoření demokratického svazu evropských států. V roce 1947 se stal generálním sekretářem jím založené Evropské parlamentní unie a o pět let později prezidentem Evropského hnutí. V roce 1950 mu byla v Cáchách jako prvnímu laureátovi udělena cena Karla Velikého.


Myslím, že nadešel čas, abychom si tohoto Evropana, který stál na počátku vize mírového sjednocení Evropy u příležitosti nadcházejícího stého výročí Panevropské unie více připomněli. I proto bych byl jako náměstek hejtmanky kulturu a památkovou péči rád, aby se nám v letošním roce podařilo zrealizovat výstavu, která by zakladatele panevropského hnutí a jeho myšlenky představila symbolicky u nás v Plzeňském kraji, na zámku, v Poběžovicích na Domažlicku, kde vyrostl.

MF Dnes, 21.1.2022, s. 12, Fórum

,

Marek Ženíšek, poslanec, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče