Stanovisko klubu TOP 09 a ODS k odchodu Pirátů z krajské koalice

6.2.2022

Usnesení klubu zastupitelů zvolených za uskupení ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů

ze dne 4. února 2022

Stanovisko klubu TOP 09 a ODS k odchodu Pirátů z krajské koalice

Usnesení klubu zastupitelů zvolených za uskupení ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů

ze dne 4. února 2022

I. Konstatuje,

1. že odchod Pirátské strany z koaliční spolupráce je nestandardní, bez využití příslušných mechanismů koaliční smlouvy 2. že koalice ODS/TOP 09 se STAN a Piráty řídila Plzeňský kraj velmi úspěšně déle než rok. Společně jsme zvládli obtížnou covidovou dobu, udrželi v chodu krajské nemocnice a připravili ambiciózní reformu krajského zdravotnictví. Také jsme schválili dva rozpočty zaměřené i za těžkých časů na další rozvoj našeho kraje.

3. že dosavadní jednání krajské rady bylo korektní, naprostá většina všech rozhodnutí procházela radou kraje jednohlasně, přitom se za déle než rok koaliční spolupráce v radě hlasovalo více než tisíckrát. O nějakém „válcování“ pirátských zástupců v radě proto nemůže být řeč.

4. útěk Pirátské strany z krajské koalice znamená ohrožení dosavadní úspěšné spolupráce a také narušení stability fungování krajské samosprávy.

II. Považuje

přesto pokračování stávající koalice za cestu ze současné krize, kterou vyvolalo nestandardní jednání Pirátské strany, a proto Pirátskou stranu vyzýváme ke zpětvzetí rozhodnutí o ukončení koaliční spolupráce

III. Vyzývá

zastupitele zvolené za uskupení STAN, Zelení, PRO PLZEŇ k rychlému společnému jednání s cílem najít společné řešení současné krize

IV. Konstatuje,

že zájmem všech zastupitelů zvolených za koalici ODS/TOP09 je všestranný rozvoj Plzeňského kraje, a proto jsme připraveni jednat se všemi subjekty zastoupenými v krajském zastupitelstvu, vyjma KSČM a SPD, a proto jsme ustanovili vyjednávací tým ve složení Martin Baxa, Ilona Mauritzová, Pavel Karpíšek a Marek Ženíšek