Ženíšek: Prioritou ČR musí být proevropská a prozápadní orientace

8.11.2022
Ženíšek: Prioritou ČR musí být proevropská a prozápadní orientace

TOP 09 definovala tři jasné pilíře svého směřování: jednoznačnou proevropskou a prozápadní orientaci, ekonomickou erudici včetně podpory přijetí eura a ochranu životního prostředí a boj s klimatickou změnou.

Garant zahraniční politky TOP 09, poslanec a předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek na prograové konfernci, která se konala 4. a 5. listopadu, shrnul naše priority zahraniční politiky: 

Jednoznačná orientace na Západ. Naše budoucnost je být součástí EU a NATO.
Zejména pro naši bezpečnost je naším cílem plnit 2 % HDP na obranu do roku 2025.
 Pokračujeme v tradici havlovské diplomacie. Naše zahraniční politika je založena na podpoře lidských práv a rozvoji občanské společnosti všude ve světě, včetně demokratické opozice v Rusku a Bělorusku.
Podpora rozšiřování Unie, především za zaměřením na Ukrajinu, ale i západní země Balkánu.
Plně podporujeme suverenitu, jednotu a nezávislost Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.
Jsme stranou, která ani po 13 letech nehodlá rezignovat na hodnotovou zahraniční politiku. A tohle je náš plán, jak vyvedeme naši zemi z krize.

Eva Šafránková, krajská manažerka