Zahraniční cesta do Japonska a Singapuru

11.5.2023
Zahraniční cesta do Japonska a Singapuru

Minulý měsíc jsem společně s kolegy ze Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny navštívil dvě asijské země, které v mnoha směrech tvoří potenciálně skvělé partnery pro Českou republiku.

První navštívenou zemí bylo Japonsko, které je dlouhodobě naším strategickým partnerem v Indopacifiku. Mimo Evropu je pro ČR 4. nejvýznamnější obchodní partner, proto bychom se měli snažit o co možná nejlepší rozvoj společných vztahů. Naše návštěva v Japonsku měla za cíl probrat jak ekonomické, tak ale i například bezpečnostní otázky.

V ekonomické oblasti má Japonsko dlouhodobě přední místo v přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou do ČR. Máme u nás skoro 300 japonských firem, které zaměstnávají velké množství lidí. I to je důvod, proč dbát na blaho našich společných vztahů a nadále je co nejvíce rozvíjet.

Co se bezpečnosti týče, Japonsko má od konce minulého roku novou Národní bezpečnostní strategii, ve které je poprvé uvedena i ČR jako partner. Japonsko má do budoucna v plánu hlavně zvýšit schopnost protiúderu a zdvojnásobení výdajů na obranu. Reaguje tím tak na současné dění ve světě. Jak na situaci s Čínou, se kterou má Japonsko své vlastní potíže vzhledem k jejich geografické blízkosti, tak na ruskou agresi na Ukrajině. V otázce války na Ukrajině se Japonsko hned od začátku staví do pozice, kdy kritizuje ruskou invazi. Do dnešního dne Japonsko dokonce poskytlo celých 7 milionů dolarů na pomoc Ukrajině a dlouhodobě podporuje tvrdší sankce a tresty pro Rusko za jejich zločiny spáchané na území Ukrajiny.

Druhou navštívenou zemí na naší zahraniční cestě byl Singapur. Společné vztahy budujeme již od doby před 2. světovou válkou. Jedním z témat, která se během návštěvy probrala, byla například spolupráce v oblasti vědy a cyber security. Singapur je další asijskou zemí, která nám může pomoci usnadnit snížení naší závislosti na Číně, ale společná dohoda je jistě výhodná pro obě strany.

Obě země s ČR sdílí obdobný názor na válku na Ukrajině. K sankcím proti Rusku se připojily hned od začátku a válku na Ukrajině odsuzují. Snaží se Ukrajině pomáhat, i když je to oblast pro ně velice vzdálená. Vědí, že by vítězství Ruska bylo ohrožující situací pro celý svět.

Naopak Čína je pro Japonsko ohrožení velice blízké. Většina z představitelů Japonska vidí, co se stalo v Hongkongu nebo co hrozí Taiwanu a samozřejmě si uvědomují, že dalším cílem mohou být oni.

Několikrát jsem během návštěvy Japonska slyšel, že díky naší odvážné cestě na Taiwan se taiwanská problematika stala více celosvětovým tématem. Je to krásné potvrzení toho, že jednotlivé kroky a cesty, které naše parlamentní diplomacie podniká, mají smysl.

Zdroj: medium.seznam.cz, 10. 5. 2023

,

Marek Ženíšek, předseda zahraničního výboru PSP ČR